ورود / عضویت

اى باغ آرزوهاى من! مرا ببخش که آداب نجوا نمى‌دانم

ظهور قائم آل محمد (عج) | انتظار | حجاب و عفاف

من یمنی هستم | I am Yemeni | أنا یمانی
0
عشق واقعی بدون شک عشق مادر به فرزندش است…!

اشکی مانند قطره بارانی از گونه های آشنایی سرازیر شد…

قطره بارانی که اولین قطره بود که از آسمان زندگی به زمین افتاد…

قطره ای از اشکهای گونه ای پر از مهر که زمین را سر سبز و زیبا کرد…

من دیدم درآن اشک چه می گذرد…من دیدم در آن قطره اشک چه شوری برپاست؟…

قطره ای از اشکهای پر از مهر و محبت یک مادر

درست است…آن قطره همان اشک است و آن گونه همان گونه مادر است اشک مادر!

اگر می خواهی معنی واقعی عشق را بفهمی عشق مادر به فرزندش همان عشق
واقعی و گمشده است که تمام دنیا به دنبال همین معنا بودند…

عشق واقعی بدون شک عشق مادر به فرزندش است…!

نه هوس در آن است، نه دروغ و نیرنگی در آن است ، نه زود گذر است ، نه غصه و

گریه به خاطر جدایی در آن است ، نه پایانش جدایی است!

عشق واقعی در نگاه مادر به فرزندش است…!

من آرزو دارم یک قطره از اشکهای پر از مهر و محبت مادرم را بر روی دستهایم
احساس کنم…!

می خواهم آن گرمای اشک مادرم را بیشتر احساس کنم…!

اشکی که جاودانه است ، اشکی که واقعا عاشقانه است!…

این عشق مادرانه نه احساسات است ، نه دیوانگی است ، نه جنون است و نه گناه!

یک انسان خوشبخت انسانی است که در نگاه چشمان مادرش که پر از اشک است

معنی واقعی عشق را بفهمد!

ببیند این اشکهایی که از چشمان مادرش ریخته می شود برای چه چیزی ریخته می
شود؟ چرا ریخته می شود؟

آیا از روی احساسات است ؟ آیا از روی نیرنگی و دروغ است؟

این اشکها مقدس است ، این اشک مادر را باید پرستید…!

عشق یعنی همین!…عشق واقعی اینجاست!…قلب و چشم یک مادر چشم انتظار

فرزندش…!

آیا مادر این اشکها را فقط برای خودنمایی و به دست آوردن دل فرزندش می ریزد؟

این اشکی که از روی گونه مادر ریخته می شود از ته دل و از تمام وجود ریخته می
شود !

این عشقی است که بین مادر و یک فرزند است !

این اشکی است که به خاطر عشق مادر به فرزندش است!…

آهای عاشقان عشق شما همه بیهوده است!…

آهای عاشقان معنی عشق در نگاه یک مادر است!…

آهای عاشقان عشق واقعی در قلب یک مادر است!…

اگر می خواهید عاشق شوید عشق مادر به یک فرزند را سرلوحه و الگوی خود قرار
دهید که در آن نه صحبتی از هوس است و نه صحبتی از جدایی!

اما مطمئن باشید این عشق مادرانه ابراز شدنی نیست!!!!

مطمئن باشید این اشکی که از گونه های مادر به خاطر دوست داشتن نسبت به
فرزندش ریخته می شود تو ای عاشق هر چه عشقت را دوست داشته باشی

نمیتوانی این ابراز اشک ریختن مادرانه را داشته باشی…!

ای مادران شما واقعا عشق واقعی هستید!…

ای مادران شما همان فرشته زندگی ما هستید … همان فرشته عاشق فرزندان !

  • دیدیگاه ها
  • بیشتر بخوانید
  • برچسب ها

دیدگاهی برای "عشق واقعی بدون شک عشق مادر به فرزندش است…!" درج نشده است.

بیشتر بخوانید

nextroid liveicon2.1.0