ورود / عضویت

اى باغ آرزوهاى من! مرا ببخش که آداب نجوا نمى‌دانم

ظهور قائم آل محمد (عج) | انتظار | حجاب و عفاف

من یمنی هستم | I am Yemeni | أنا یمانی
0
“زنــــدگـــــی” آســـان نیســـت. . . .

وقتـــــی “خــــــداونـــد” شــــرایـــط سختــــی را ،
پیـــش رویمــــان قـــرار مـــی‌دهـــــد. . . .

خــــودش نــــیز مــــا را در عبــــور از آن ،
یــــاری خـــواهـــد کـــرد. . . .

“زنــــدگـــــی” آســـان نیســـت. . . .
گــاهــــی “شـــادی” ، گــاهــــی “غصـــه”

امــا در هـــر بــالا و پـایــــین
درس‌هــایــــی مــی‌آمــوزیــد ،
کــه بـاعـــث قـــوی شــدنــتان مــی‌گـــردد. . . .

روزتـون ســرشــار از “لطـــف” و”محبـــت الهـــــــی

  • دیدیگاه ها
  • بیشتر بخوانید
  • برچسب ها

دیدگاهی برای "“زنــــدگـــــی” آســـان نیســـت. . . ." درج نشده است.

بیشتر بخوانید

nextroid liveicon2.1.0