ورود / عضویت

اى باغ آرزوهاى من! مرا ببخش که آداب نجوا نمى‌دانم

ظهور قائم آل محمد (عج) | انتظار | حجاب و عفاف

من یمنی هستم | I am Yemeni | أنا یمانی
0
سلام بر محرم

محرم آتـــــــش سجـــــاده و خـــون

محرم دفـــــتـر اولــی مــجنــــــــون

محرم داغ لالـــــــه نــــــــــور دیـده

محرم قـامــــت نــــخـلـی خـــمــیــده

محرم نـــقــش مــاه روی عـــــبـاس

محرم تـــــیر پیـکان بـر لـب یـــاس

محرم بــــغـض بـــا انــدوه و پیـکار

محرم مشــق روزی چـون شب تـار

محرم از غـــم جانم حســــــین است

که بررخـساربـی بـی نورعین است

محرم قتلــــــــگاه پـــــور خــــــــاتم

محرم تـا ابـــــد رســــــوای مـــــاتم

محرم مشـــک پــــاره دیــــده ی تر

محرم زیـــــنب بـــی یــــار و یـاور

محرم مکتب عـــــــشق امیـــر است

که در کـون و مـکانش بی نظیرست

محرم تشــــنــــه کـامی بـر لــب آب

محرم دســـت بــی بــازوی اربـــاب

محرم را ســـراسـر عشـق نام اسـت

محرم از بـــلا شـــوریده کــام اسـت

محرم از ازل مـشــق نـــــــبــی بود

محرم را حـــــســـیـنـــی منجلی بود

محرم داغ دل بـــــا ســــــوز ســینه

محرم خــــــشـــم کــافر بـر مــــدینه

محرم خــــار و لالــه جنـگ و کینه

محرم بــــغــــض انـــدوه ســــکینــه

محرم پــا بــرهــنه خـــــار در پـــی

محرم وحــــی مــنزل بـر ســر نــی

محرم خـــفته در خـــاکش دل شیــر

محرم حـــرب حـــنجر با لـــب تیــر

محرم روز حــــشـــر خفته از خاک

محرم زنـــــده و پـــایـنـــده افـــلاک

محرم شـــــوق پــــرواز و پـــریـدن

محرم را ســـــراســـر عشـــق دیدن

محرم جـــام می از دســـسـت ساقی

محرم مســــت مســــت تا روز باقی

محرم روز مــحــشر ســرفراز است

که معروفش چـو منکر بی نیاز است

  • دیدیگاه ها
  • بیشتر بخوانید
  • برچسب ها

دیدگاهی برای "سلام بر محرم" درج نشده است.

بیشتر بخوانید

nextroid liveicon2.1.0