ورود / عضویت

اى باغ آرزوهاى من! مرا ببخش که آداب نجوا نمى‌دانم

ظهور قائم آل محمد (عج) | انتظار | حجاب و عفاف

من یمنی هستم | I am Yemeni | أنا یمانی
0
خوش آمدی پاییز…منتظرت بودم!

بیچاره پاییز دستش نمک ندارد…این همه باران به آدم ها می بخشد اماهمین آدم ها تهمت ناروای خزان رابه او
می زنند…!!!
خودمانیم ..تقصیر خودش است.بلدنیست مانند بهارخودگیر باشدتاشب عید,زیرلفظی بگیرد…..وباهزارنازوکرشمه سال تحویل راهدیه دهد.
سیاست تابستان راهم نداردکه درظاهرباآدم هاگرم وصمیمی باشد,ولی ازپشت خنجری سوناک بزند.بیچاره…!!!
بخت واقبال زمستان هم نصیبش نشده که باتمام سردی وبی تفاوتی هایش این همه خواهان داشته باد.
او پاییـــــــزاست…..روراست وبخشنده.ساده فکرمی کندواگرتمام داشته هایش رازیر پای آدم ها بریزد…روزی..جایی,لحظه ای,
ازخوبی هایش یاد می کنند.خبر نداردآدم هاروراست بودن وبخشنده بودنش را به پای محبتش نمی گذارند.
عادت آدم ها همین است…یکی به این پاییز بگوید”آدم ها یادشان میرودکه تورسم عاشقی رایادشان داده ای”
دست دردست یکی دیگرپابرروی برگ هایت می گذارندوتنها یادگاری که برایت می ماند..صدای خش خش برگ های تو
بعداز رفتن آن هاست.
آن وقت تو می مانی با دست خالی تنها به رفتنشان نگاه می کنی وخستگی عاشقی در تنت می ماند…
پاییــــزت پرازرگبار آرزو های قشنگ….
اولین لحظه های پاییــــزت ازنم نم باران خوشرنگ ومن….آرزومند آرزوهایت..!!!.

  • دیدیگاه ها
  • بیشتر بخوانید
  • برچسب ها

دیدگاهی برای "خوش آمدی پاییز…منتظرت بودم!" درج نشده است.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

بیشتر بخوانید

nextroid liveicon2.1.0