ورود / عضویت

اى باغ آرزوهاى من! مرا ببخش که آداب نجوا نمى‌دانم

ظهور قائم آل محمد (عج) | انتظار | حجاب و عفاف

من یمنی هستم | I am Yemeni | أنا یمانی
0
ﻗﺪﺭ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ…

ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺳﻔﺖ ﺑﭽﺴﺒﻴﺪ !ﻗﺪﺭ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ… ﺍﺭﺯﺍﻥ ﻧﻔﺮﻭﺷﻴﺪﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ؛
ﺑﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ، ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻲ، ﺑﻪ ﻧﻘﻠﻲ، ﺑﻪ ﻫﺪﻳﻪ ﺍﯼ، ﺑﻪ ﺍﻧﺪﮎ ﺗﻮﺟﻬﻲ… ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺩﺗﻼﺵ ﮐﻧﻨﺪ .
ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺩﺑﺮﺍﯼ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻧﺘﺎﻥ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﮐﻧﻨﺪ. ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺩ ﻗﺪﺭﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ .
ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺩ ﺑﻬﺎﯾﺗﺎﻥ ﺭﺍﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ.
” ﺁﺩﻣﻬﺎ ﭼﻴﺰﻫﺎﯼ ﻣﻔﺖ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺭﺍ, ﻣﻔﺖ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ
ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ !”
….. ﮔــــــﺭﺍﻥ ﺑﺎﺷﻴﺪ ….

  • دیدیگاه ها
  • بیشتر بخوانید
  • برچسب ها

دیدگاهی برای "ﻗﺪﺭ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ…" درج نشده است.

بیشتر بخوانید

nextroid liveicon2.1.0